Bouwrecht en gebiedsontwikkeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGABE91005
Vaknaam Bouwrecht en gebiedsontwikkeling
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bouwrecht en gebiedsontwikkeling
Leerdoelen Het verwerven van een kennis van de hoofdlijnen van het bouwrecht, toegespitst op gebiedsontwikkeling.
Omschrijving Na een verkenning van de juridische aspecten die verbonden zijn met gebiedsontwikkeling komt op hoofdlijnen de planologische inkadering aan de orde, gevolgd door een behandeling van de verschillende grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal). Ook komen contractvorming, samenwerkingsmodellen (met name tussen overheden en marktpartijen) en het aanbestedingsrecht alsmede de regelgeving op het gebied van staatssteun aan bod.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. ir. A.G. Bregman
Docent(en) prof. dr. ir. A.G. Bregman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. A.Z.R. Koning, mr. R.W.J.J. de Win €  55,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en voor masterstudenten van de faculteit ruimtelijke wetenschappen (zie ook de opleidingen waarin dit vak als keuzevak is opgenomen).
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2017 het vak Bouwrecht (RGABE90305) hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Economic Geography  (Optional courses Economic Geography) 1 semester I b keuze
MSc Environmental and Infrastructure Planning  (Optional courses EIP) 1 semester I b keuze
MSc Population Studies  (Optional courses Population Studies) 1 semester I b keuze
MSc Real Estate Studies  (Optional courses Real Estate Studies) 1 semester I b keuze
MSc Society, Sustainability and Planning  (Optional courses Society, Sustainability and Planning) 1 semester I b keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester I b keuze
Open Colleges - semester I b keuze