Designing Interventions

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMSV-3
Vaknaam Designing Interventions
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Designing Interventions
Leerdoelen Na deze cursus kan de student 5 stappen toepassen om interventies te ontwikkelen om individuele, sociale, of maatschappelijke problemen op te lossen. Dit houdt in dat de student:
- een probleemdefinitie kan ontwikkelen voor een individueel, sociaal of maatschappelijk probleem,
- theoretische verklaringen kan genereren voor het probleem,
- een proces model kan ontwikkelen en testen,
- een interventie kan ontwikkelen om individuele, sociale of maatschappelijke problemen op te lossen,
- een implementatie en evaluatieplan kan ontwikkelen.
Omschrijving De producten die we kopen zorgen voor afvalproblemen, samenscholende jongeren zorgen voor overlast, studenten ontgroeningen lopen uit de hand. Deze problemen kunnen allemaal opgelost worden door het gedrag of denken van mensen te veranderen. Het doel van deze cursus is om een methode te leren waarmee effectieve, theoretisch onderbouwde interventies voor problemen worden ontwikkeld.
In de cursus ontwerpen studenten een theoretisch gefundeerde interventie voor een probleem waar een organisatie of bedrijf mee te maken heeft. Aan het einde van de cursus presenteren de studenten de door hen ontworpen interventie aan het betreffende bedrijf of organisatie. Daarnaast ontwikkelen de studenten een interventie voor een individueel, sociaal of maatschappelijk probleem van hun keuze.
De methode die in deze cursus wordt behandeld leert je om tot effectieve oplossingen te komen. De methode omvat vijf stappen.
1. Maak een diepteanalyse van het probleem en bepaal welk gedrag veranderd moet worden om het probleem op te lossen.
2. Verzamel zoveel mogelijk verschillende verklaringen voor dat gedrag, om vervolgens met de belangrijkste clusters van verklaringen door te gaan.
3. Ontwikkel een procesmodel waarin de verklaringen worden uitgewerkt in een causale keten en zorg dat alle verbanden wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd.
4. Ontwikkel de interventie om het probleem op te lossen. Kies de variabelen uit het procesmodel die veranderd moeten worden en bepaal het kanaal (bv. een app). Kies dan de geschikte methode (bv. feedback) en bijpassende strategieën.
5. Ontwikkel een implementatie en evaluatie plan. Welke actoren (bijv. de gemeente), regels en wetten beïnvloeden de effectiviteit van de interventie? Op welke manier kun je testen of de interventie het probleem daadwerkelijk vermindert?
Uren per week 20
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
Toetsvorm opdrachten, presentatie, werkstuk (individueel)
Vaksoort master
Coördinator M.A.T. Judge, PhD.
Docent(en) M.A.T. Judge, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Applying Social Psychology: From Problem to Solution. London: Sage (3rd edition, as well as the old 2nd edition) Buunk, A.P., & Vugt, M. (2013) 9781446249086 ca. €  35,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Applied Social Psychology)) 1 semester I b keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Environmental Psychology) ) 1 semester I b keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester I b keuze