Capita Selecta Clinical Neuropsychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMNK-5
Vaknaam Capita Selecta Clinical Neuropsychology
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Capita Selecta Clinical Neuropsychology
Leerdoelen Binnen één gespecificeerde discipline van de klinische neuropsychologie (d.w.z. medische neuropsychologie of kinderneuropsychologie), kan de student na afloop van deze cursus:
- verschillende neuropsychologische functiestoornissen typeren
- deze functiestoornissen onderscheiden bij diverse aandoeningen
- risicofactoren en beloop benoemen voor verschillende neuropsychologische functiestoornissen
- de neuropsychologische diagnostiek(-behandel) cyclus typeren
Omschrijving De student kiest één onderwerp (Medische Neuropsychologie of Kinderneuropsychologie). Een onderwerp heeft een vast pakket met literatuur (boekhoofdstukken, artikelen) dat zelfstandig bestudeerd moet worden. Het onderwerp Medische Neuropsychologie wordt in blok 1b aangeboden met tentaminering in de (her)tentamenweek van blok 1b. Het onderwerp Kinderneuropsychologie wordt in blok 2b aangeboden met tentaminering in de (her)tentamenweek van blok 2b. Tentaminering is door middel van open vragen in het Engels, die in het Engels of het Nederlands beantwoord mogen worden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(Capita Selecta vakken zijn gebaseerd op zelfstudie; er worden geen colleges gegeven.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
(De student kiest voor een tentamen in blok 1b (onderwerp Medische Neuropsychologie) of blok 2b (onderwerp Kinderneuropsychologie).)
Vaksoort master
Coördinator Dr. G.F. Gaastra
Docent(en) Dr. G.F. Gaastra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
see student portal
Entreevoorwaarden Niet toegankelijk voor externe studenten; studenten die het tentamen onderwerp Child Neuropsychology in vak PSMNK-2/PSMNK-6 behaald hebben mogen niet deelnemen aan Child Neuropsychology tentamens; studenten die het tentamen onderwerp Medical Neuropsychology in vak PSMNK-2 behaald hebben mogen niet deelnemen aan Medical Neuropsychology tentamens.
Opmerkingen De cursus wordt zowel in blok 1b (onderwerp Medische Neuropsychologie) als in blok 2b (onderwerp Kinderneuropsychologie) aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 semester II b keuze
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 semester I b keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 semester II b keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 semester I b keuze