Neuropsychology & psychiatric disorders

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMNB-3
Vaknaam Neuropsychology & psychiatric disorders
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Neuropsychology and psychiatric disorders
Leerdoelen Na afloop van de cursus kent de student:
- de bijdrage van de neuropsychologie aan de psychiatrie,
- de associaties tussen psychiatrische aandoeningen en cognitieve beperkingen,
- factoren die van invloed zijn op het cognitieve functioneren van patiënten met psychiatrische aandoeningen,
- concepten die bepaalde symptomen van psychiatrische aandoeningen verklaren op basis van neuropsychologische bevindingen en assumpties,
- hersenafwijkingen die ten grondslag liggen aan de cognitieve beperkingen van patiënten met psychiatrische aandoeningen,
- methoden voor de assessment van het cognitief functioneren van patiënten met psychiatrische aandoeningen,
- strategieën voor de neuropsychologische management en revalidatie van patiënten met psychiatrische aandoeningen.
Omschrijving In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen in de neuropsychologie van psychiatrische stoornissen bij volwassenen. De theoretische grondslagen van de neuropsychologie, de psychopathologie en de neurobiologie worden besproken. Dit vormt de basis voor begrip van de cognitieve disfuncties en beperkingen die met psychiatrische stoornissen samen kunnen gaan. De neuropsychologische stoornissen van patienten met psychiatrische stoornissen (zoals schizofrenie, affectieve stoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis en anorexia nervosa) worden besproken, evenals mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
Vaksoort master
Docent(en) prof. dr. G.H.M. Pijnenborg ,dr. E.M. van der Meer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Journal articles
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PS
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) ) 1 semester I a keuze F
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische Neuropsychologie) ) 1 semester I a keuze B