Capita Selecta Diagnostic Models and Strategies

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMKB-8
Vaknaam Capita Selecta Diagnostic Models and Strategies
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Capita Selecta Diagnostic Models and Strategies
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus zal de student:
- zelfstandig een specifiek deel van de literatuur over klinische psychologie bestudeerd hebben,
- deze literatuur gedegen kennen en begrijpen,
- hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, en
- de opgedane kennis en de eigen mening hierover kunnen overbrengen.
Omschrijving De student leest individueel de gespecialiseerde literatuur (zie Nestor) uit een van de literatuurpakketten en legt daarover een een mondeling of schriftelijk tentamen af.
Uren per week
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm mondeling tentamen
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. T.K. Bouman
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuurlijst beschikbaar op Nestor / Literature list available on Nestor
Entreevoorwaarden Dit vak is NIET toegankelijk voor studenten die MKB3 of MKK5 (Diagnostische modellen en strategieën) hebben gevolgd.
Opmerkingen 1) Het vak kan slechts eenmaal worden geregistreerd op de cijferlijst.
2) Zie Nestor voor de wijze van tentaminering.
3) Niet toegankelijk voor externe studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Psychology) ) 1 hele jaar keuze F
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische psychologie)) 1 hele jaar keuze B