Creativity & innovation in organizations

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMAB-8
Vaknaam Creativity & innovation in organizations
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Creativity and innovation in organizations
Leerdoelen Na deze cursus kent/weet/begrijpt/kan de student:
- de belangrijkste methoden van creativiteitsonderzoek inclusief hun voordelen en eventuele valkuilen,
- de belangrijkste resultaten en theorieën op het gebied van individuele verschillen en creativiteit,
- hoe creativiteit samenhangt met verschillende vormen van motivatie,
- welke uitdagingen er kleven aan creatief werk in groepen en teams,
- recent onderzoek op het gebied van creatieve cognitieve processen,
- hoe bovenstaande processen en fenomenen (kunnen) doorwerken in de organisatiecontext,
- de enigszins gespannen relatie tussen creativiteit en innovatie,
- een evidence-based advies opstellen voor praktische toepassing van bovenstaande bevindingen en theorieën.
Omschrijving Organisaties moeten innoveren om te overleven, en innovatie vereist creativiteit. In dit vak gaan we in op verschillende theorieën, onderzoeksparadigma's, en organisatiepraktijken op het gebied van creativiteit en innovatie. Wat is creativiteit eigenlijk? Kun je het wel meten en onderzoeken? Zijn sommige mensen inderdaad creatiever dan andere? Hoe kunnen werknemers gestimuleerd worden om creatiever te zijn? Hoe werkt creatief denken eigenlijk? En wat hebben we uiteindelijk aan al die creativiteit? In dit vak werken we vanuit de assumptie dat creativiteit geen geheimzinnig proces is, maar een combinatie van alledaagse cognitieve en sociale processen die met gangbare wetenschappelijke methoden bestudeerd kunnen worden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, schriftelijke opdrachten
(Toetsing geschiedt in principe aan de hand van een tentamen met open vragen èn een verplichte groepsopdracht (practicum). Nota bene: om het vak te halen, moet voor beide onderdelen een voldoende behaald worden.)
Vaksoort master
Coördinator dr. E.F. Rietzschel
Docent(en) dr. E.F. Rietzschel
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De literatuur bestaat uit onderzoeksartikelen; de ljist met artikelen wordt vóór aanvang van de cursus gepubliceerd op Nestor.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Spring semester (Feb-Jun) - semester II a keuze PS
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester II a keuze F