Power and Leadership

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMAB-7
Vaknaam Power and Leadership
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Power and Leadership
Leerdoelen Na de cursus zullen studenten:
- de meest relevante organisatiepsychologische theorieën en benaderingen met betrekking tot macht en leiderschap kennen,
- wetenschappelijke artikelen op het gebied van macht en leiderschap beter begrijpen,
- inzicht hebben in retoriek in visionaire speeches,
- retoriek in visionaire speeches kunnen toepassen.
Omschrijving In deze cursus worden de meest recente inzichten met betrekking tot de belangrijkste onderzoeksthema’s op het gebied van macht en leiderschap in organisaties behandeld. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: effecten van macht op gedrag en waarneming, de 'donkere' kant van macht en leiderschap, de mogelijkheden en beperkingen van charismatisch en transformationeel leiderschap, persoonskenmerken van effectieve leiders, de relatie tussen emoties en leiderschap, leider visie en retoriek.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort master
Coördinator Dr. D.C. Rus
Docent(en) Dr. D.C. Rus
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Journal articles; List of articles will be provided via Nesor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor deze cursus geldt een limiet van 80 deelnemers. De eerste drie weken van de intekentermijn staat de cursus enkel open voor WOP-studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester I b keuze F
Msc Philosophy, Politics and Economics 1 semester I b keuze