Literatuurtentamen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSM-LT
Vaknaam Literatuurtentamen
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Literatuurtentamen
Leerdoelen De leerdoelen hangen af van het onderwerp en de bestudeerde literatuur, die door de examinator worden vastgesteld. In het algemeen heeft de student na een literatuurstudie op een bepaald gebied van de Psychologie, kennis van en inzicht in dat gebied.
Omschrijving Een literatuurtentamen betreft een tentamen over een tussen student en docent onderling overeengekomen onderwerp en literatuur. Dit tentamen kan schriftelijk of mondeling afgelegd worden. Deze literatuurstudie is bedoeld om tekorten van 2, 3 of 4 EC weg te werken.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(U kunt maar één keer een literatuurtentamen opnemen in uw examenprogramma.)
Toetsvorm deelname
(mondeling, schriftelijk)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. A. Dijkstra
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Studenten die in aanmerking denken te komen voor een literatuurstudie kunnen contact opnemen met ee coordinator.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze