Master's Thesis Clinical Neuropsychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSEMNT-20
Vaknaam Master's Thesis Clinical Neuropsychology
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Master's Thesis Clinical Neuropsychology
Leerdoelen Na het succesvol afronden van de masterthese is de student in staat om:
- relevante theorieën te gebruiken om een onderzoeksvraag te formuleren, onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren en de resultaten ervan te evalueren;
- methodologische kennis te gebruiken om een passend onderzoeksdesign te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren en/of de resultaten adequaat te analyseren;
- over het onderzoek te communiceren door middel van het individueel schrijven van een rapportage en het geven van een referaat;
- succesvol met anderen samen te werken.
Omschrijving De masterthese is het eindproduct van het masterthese project. Het is een academische paper waarin wordt gerapporteerd over het wetenschappelijke onderzoek dat de student individueel heeft verricht. Tijdens het masterthese project houdt de student zich bezig met verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp van de masterthese moet binnen het specifieke masterprogramma passen en wordt bepaald in overleg met de mastherthese supervisor. Het onderzoek kan intern uitgevoerd worden bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, maar ook bij een externe organisatie. Het masterthese project en het schrijven van de masterthese worden gesuperviseerd door een staflid van de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Wanneer het masterthese project wordt uitgevoerd bij een externe organisatie dient een staflid van de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen bij het project betrokken te zijn als examinator. Het masterthese project wordt bij voorkeur onmiddellijk na het begin van het masterjaar gestart en moet binnen een jaar worden afgerond.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm practicum, werkstuk (individueel)
(Naast de kwaliteit van de masterthese worden ook de verrichtingen en het gedrag van de student tijdens het mastertheseproject meegenomen in de beoordeling (zie het masterthese-beoordelingsformulier).)
Vaksoort master
Coördinator dr. J. Koerts
Docent(en) various lecturers
Entreevoorwaarden Bachelor
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) ) 1 hele jaar keuze