Master Thesis Clinical Forensic Psychology & Victi

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSEMFT-10
Vaknaam Master Thesis Clinical Forensic Psychology & Victi
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Master Thesis Clinical Forensic Psychology & Victimology
Leerdoelen Na het succesvol afronden van de masterthese is de student in staat om:
- psychologische theorieën te gebruiken om een onderzoeksvraag te formuleren, onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren en de resultaten ervan te evalueren;
- methodologische kennis te gebruiken om een passend onderzoeksdesign te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren en de resultaten adequaat te analyseren;
-over het onderzoek te communiceren door middel van een individueel geschreven onderzoeksrapport en een mondelinge presentatie;
- over ethische dilemma's en wetenschappelijke integriteit in het kader van onderzoek te reflecteren en communiceren;
- succesvol met anderen samen te werken
- als de these ook een klinische praktijkstage omvat is de student in staat om wetenschappelijk kennis en klinische vaardigheden toe te passen in een klinisch forensisch beroepsveld, en zijn begonnen met het ontwikkelen van een adequate beroepshouding.
Omschrijving De masterthese is het eindproduct van het masterthese-project. Het is een academische paper waarin wordt gerapporteerd over het wetenschappelijke onderzoek dat de student individueel heeft verricht. Daarnaast kan de masterthese een verslag omvatten van een praktijkstage. In het masterthese-onderzoek houdt de student zich bezig met alle fasen van wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp van de masterthese past binnen het specifieke masterprogramma en wordt bepaald in overleg met de mastherthese-supervisor. Het onderzoek kan intern uitgevoerd worden bij de eigen afdeling Psychologie, maar ook bij een externe organisatie. De studielast van de masterthese omvat altijd 30 EC. Als een praktijkstage onderdeel is van het afstuderen en een verslag van de praktijkstage onderdeel is van de masterthese dan is de studielast van het masterthese-onderzoek minstens 11 EC. Het masterthese-onderzoek en het schrijven van de masterthese worden direct gesuperviseerd door een staflid. Het mastertheseproject dient binnen een jaar te worden afgerond.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm scriptie
(practicum, presentatie, wetenschappelijk rapport. Naast de kwaliteit van de masterthese worden ook de verrichtingen en het gedrag van de student tijdens het mastertheseproject meegenomen in de beoordeling (zie het masterthese-beoordelingsformulier).)
Vaksoort master
Coördinator Dr. C. Borg
Docent(en) various instructors
Entreevoorwaarden Bachelor Psychologie
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Forensic Psychology & Victimology) ) 1 hele jaar keuze