Master's Thesis Applied Cognitive Neuroscience

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSEMACT-10
Vaknaam Master's Thesis Applied Cognitive Neuroscience
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Master's Thesis Applied Cognitive Neuroscience
Leerdoelen Na het succesvol afronden van de masterthese is de student in staat om:
- psychologische theorieën te gebruiken om een onderzoeksvraag te formuleren, onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren en de resultaten ervan te evalueren;
- methodologische kennis te gebruiken om een passend onderzoeksdesign te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren en de resultaten adequaat te analyseren;
- over het onderzoek te communiceren door middel van het individueel schrijven van een rapportage en het geven van een referaat;
- succesvol met anderen samen te werken.
Omschrijving De masterthese is het eindproduct van het masterthese-project. Het is een academische paper waarin wordt gerapporteerd over het wetenschappelijke onderzoek dat de student individueel heeft verricht. Daarnaast kan de masterthese een verslag omvatten van een praktijkstage. In het masterthese-onderzoek houdt de student zich bezig met alle fasen van wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp van de masterthese past binnen het specifieke masterprogramma en wordt bepaald in overleg met de mastherthese-supervisor. Het onderzoek kan intern uitgevoerd worden bij de eigen afdeling Psychologie, maar ook bij een externe organisatie. De studielast van de masterthese omvat altijd 30 EC. Als een praktijkstage onderdeel is van het afstuderen en een verslag van de praktijkstage onderdeel is van de masterthese dan is de studielast van het masterthese-onderzoek minstens 11 EC. Het masterthese-onderzoek en het schrijven van de masterthese worden direct gesuperviseerd door een staflid. Het mastertheseproject moet onmiddellijk na de begin van het masterjaar gestart worden en moet binnen een jaar worden afgerond.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm practicum, werkstuk (individueel)
(Naast de kwaliteit van de masterthese worden ook de verrichtingen en het gedrag van de student tijdens het mastertheseproject meegenomen in de beoordeling (zie het masterthese-beoordelingsformulier).)
Vaksoort master
Coördinator S. Fabbri
Docent(en) various lecturers
Entreevoorwaarden Bachelor
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Applied Cognitive Neuroscience)) 1 hele jaar keuze