Arts in Practice: Theatre

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LWX101B10
Vaknaam Arts in Practice: Theatre
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Arts in Practice: Theatre
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(1 x 3 uur werkcollege)
Toetsvorm opdrachten, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator D. Kleida, MA.
Docent(en) D. Kleida, MA.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 3 semester II keuzegroep