Quantitative and Qualitative Methods

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX079B05
Vaknaam Quantitative and Qualitative Methods
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Quantitative and Qualitative Methods
Leerdoelen This is an introductory course to methodological issues in social sciences that trains students in reading and evaluating methods in social research and prepares students on doing quantitative and/or qualitative research themselves, within their Specialisation Art, Policy and Management.
Omschrijving Students are introduced to different methods of quantitative and qualitative research and their specific characteristics and qualities, ranging from statistical analysis to in-depth interviews. Students will evaluate the use of these methods within the context of arts sociology, policy & management, by reading and evaluating scientific articles. Students are trained in deciding on suitable research methods for different types of research questions and will practice with several methods and analyse the results.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. M.L. Wilders
Docent(en) dr. M.L. Wilders
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The qualitative interview: art and skill. The Hague: Eleven international Publishing.(via boomhogeronderwijs.nl) Evers, J. and Boer, F. de €  20,00
Scientific Methods for the Humanities
(via studystore.nl)
Willie van Peer, Frank Hakemulder, Sonia Zyngier €  38,16
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse. Aan dit vak kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat Kunstsociologie I en II is gevolgd.
Opmerkingen Er geldt een 80% aanwezigheidsplicht tijdens de vakken.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I a intm