Arts, Policy and Education

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX075B05
Vaknaam Arts, Policy and Education
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Arts, Policy and Education
Leerdoelen Na het volgen van deze cursus kunnen studenten rapporteren over de meest belangrijke kunstsociologische kwesties en theorieën over het functioneren van de kunsten in de samenleving. Ook kunnen zij de invloed van kunstbeleid en kunsteducatie op het functioneren van de kunsten in de samenleving analyseren.
Omschrijving De kernvraag van de cursus betreft hoe de organisatie van kunstbeleid en kunsteducatie de waarden die kunst voortbrengt in de samenleving conditioneert en hoe, op hun beurt, kunstbeleid en kunsteducatie door die waarden beïnvloed worden.

De cursus integreert het sociologische en cognitieve perspectief op de kunsten die studenten in hun eerste jaar al hebben leren kennen. Studenten leren beide benaderingen met elkaar in verband te brengen in het kader van het overheidsbeleid t.a.v. cultuur en de kunsten en kunsteducatie. Daarom focust de cursus op het identificeren van de sociale en cognitieve effecten van de kunsten die van belang zijn vanuit het gezichtspunt van cultuurbeleid en educatie.

In deze cursus leren studenten de systeemtheoretische benadering van de kunsten kennen en leren zij deze te combineren met het sociologische en cognitieve perspectief. Tevens, leren ze een concrete casus te analyseren aan de hand van deze theorieën n.a.v. een eigen vraagstelling.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. Q.L. van den Hoogen
Docent(en) dr. Q.L. van den Hoogen ,prof. dr. B.P. van Heusden
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Performing Arts and the City. Groningen: University of Groningen. Chaps. 8 and 9. Quirijn van den Hoogen 978-90-367-4370-9
Various research articles
How to Study Art Worlds, chapter 1 and 7. Hans van Maanen 978-90-896-4152-6 €  30,34
Cultural Policy in the Polder Edwin van Meerkerk and Quirijn van den Hoogen €  35,00
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse. Aan dit vak kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat Kunstsociologie I en II, en Kunst en Cognitie is gevolgd.
Opmerkingen Er geldt een 80% aanwezigheidsplicht tijdens de vakken. Verplicht (onderdeel van verplichte keuzegroep (framework APCE) in majorprogramma Arts, Culture and Media Studies (Kunsten, Cultuur en Media).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I b intm