The Global/Local Cultural Leader

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX064M05
Vaknaam The Global/Local Cultural Leader
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam The Global/Local Cultural Leader
Leerdoelen Je begrijpt de interactie tussen Europese en locale discoursen op het gebied van het functioneren van de kunsten.

Je kunt analyseren hoe praktijken van lokale en Europese culturele beleidsvorming en cultureel management van invloed zijn op de ontwikkeling van deze discoursen.

Je kunt theorie toepassen om een beschrijving en analyse te maken van een internationale casus op het gebied van lokale / globale relaties.

Je kunt ontwikkelde inzichten vertalen in suggesties voor verbetering van de onderzochte praktijk.

Je kunt inzichten presenteren, zowel mondeling als in de vorm van een professioneel document.
Omschrijving De relatie tussen globale, of Europese discoursen over de functie van kunst, en de lokale praktijk van cultureel leiders en kunstenaars is niet altijd eenvoudig te begrijpen. Waar Europa kunst en cultuur ziet als instrumenten voor het realiseren van integratie en Europese identiteit, zijn cultureel leiders en kunstenaars met veel meer lokale thema's bezig.

Het concept van de commons, waar kunst en politiek elkaar kunnen treffen, speelt hierin een rol, maar welke? Hoe wordt het functioneren van de kunst op beide niveaus begrepen. Hoe wordt het functioneren van de kunst bevorderd of juist gehinderd door de Europese / lokale interacties? Kunnen wij deze relatie verbeteren? Hoe verhouden wij als toekomstig cultureel leiders ons tot deze thema's?

In deze module onderzoeken we vanuit een kritisch perspectief Europese discoursen over onderwerpen als culturele integratie en identiteit, en hoe die discoursen zich verhouden tot de praktijk van cultureel leiders en kunstenaars in lokale contexten. We kijken dus niet alleen naar cultuurpolitiek en cultuurmanagement, maar ook naar hoe artistieke praktijken zich manifesteren.

We spelen met afwisselend een top-down en bottom-up perspectief om te onderzoeken of er echt sprake is van een 'commons' waarin cultuurpolitiek en kunst elkaar trefffen, en met welke agenda's zij elkaar benaderen.

De module kijkt naar langs welke constructies en relaties micro-macro dynamieken van invloed zijn op het functioneren van cultureel leiders. De module onderzoekt

This course is a preferred elective in the research master Cultural Leadership.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. J.A.C. Kolsteeg
Docent(en) dr. J.A.C. Kolsteeg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Perspectives on Cultural Leadership (2016). FIKA. Dalborg and Löfgren (eds.) 978-91-86717-12-4 ca. €  42,00
Entreevoorwaarden Bachelor's degree in KCM or an equivalent qualification in the opinion of the Board of Examiners.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I a mast
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Optional Modules) 1 semester I a keuzegroep
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship) 1 semester I a verplicht