KS II: Kunstvelden, -netwerken & beleid

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX028P05
Vaknaam KS II: Kunstvelden, -netwerken & beleid
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Kunstsociologie II: Kunstvelden, kunstnetwerken en beleid
Leerdoelen Students make acquaintance with the main art sociological theories. By learning the key concepts of the theories and analyzing concrete situations in art worlds using these theories, students train their conceptual and analytical thinking.
Omschrijving Arts Sociology II is an introduction to the most important theories of (art-)sociology. In this course unit it is demonstrated how these theories are used in art sociological research. Furthermore, each theory is criticized, partly by contrasting the theories to one another.
The focus is on four theories: (1) Pierre Bourdieu’s distinction theory, (2) Howard Becker’s art world theory, (3) the Art field theory of Pierre Bourdieu, (4) and basic concepts of Actor-Network theory.
As the course builds on Sociology of the Arts I: Introduction, the same broad conception of art is used, encompassing professional theatre, dance, visual arts, but also film, pop music, folklore, traditional dances, etc…
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. S.M. Strandvad
Docent(en) D. Padure , M.E. Pinto Reyes ,dr. S.M. Strandvad
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A reader will be made available on Nestor
Entreevoorwaarden deelname aan dit vak wordt afgeraden indien Kunstsociologie 1:Inleiding niet gevolgd is.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de werkcolleges. Dit vak staat open als bijvak.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b intr
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 1 semester I b verplicht
Facultaire Minor Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship 3 semester I b verplicht