Muziek 1b: Analyse, theorie en gesch.

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX024P05
Vaknaam Muziek 1b: Analyse, theorie en gesch.
Niveau(s) propedeuse, facultaire minor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Muziek 1b: Analyse, theorie en geschiedenis Amerikaanse popmuziek
Leerdoelen - Het ontwikkelen van een uitgebreid historisch begrip van de ontwikkeling van populaire muziekgenres gedurende de twintigste eeuw.
- Het herkennen en begrijpen van de vier belangrijkste vormen (“strophic, TPA, Blues, Verse Chorus”) in populaire muziek van de twintigste eeuw.
- Het kunnen situeren van (en kunnen differentiëren tussen) belangrijke populaire nummers in hun culturele, musicologische, sociale en historische context.
- Het kunnen identificeren van belangrijke musicologische karakteristieken die betrekking hebben op het uitvoeren van muziek en opnametechnologieën.
- Het kunnen reflecteren op de rol van de Amerikaanse populaire-muziekindustrie in de internationalisatie van genres uit de populaire muziek.
Omschrijving Dit vak geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van de internationale popmuziek in de twintigste eeuw. De verplichte literatuur concentreert zich op de Amerikaanse muziek en haar culturele context, en die lokale en internationale impact ervan. Studenten maken kennis met formele musicologische elementen zoals liedvormen, genres improvisatiestijlen en nieuwe opnametechnologieën. Dit deel wordt gegeven in het Engels.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. C.J. Tonelli
Docent(en) dr. C.J. Tonelli
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced (see course outline)
Entreevoorwaarden Deelname aan dit vak wordt sterk afgeraden zonder Muziek IA gevolgd te hebben.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b intr
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 1 semester II b keuzegroep