Muziek 1a: Analyse, theorie, gesch.

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX023P05
Vaknaam Muziek 1a: Analyse, theorie, gesch.
Niveau(s) propedeuse, facultaire minor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Muziek 1a: Analyse, theorie en geschiedenis
Leerdoelen Inzicht in het functioneren van en de achtergronden van (klassieke) muziek.
Omschrijving Deze cursus biedt een introductie in algemene muzikale concepten, die worden behandeld aan de hand van voorbeelden uit de klassieke muziek. Aan de orde komen vragen als: wat is (klassieke) muziek, wat verstaan we onder muziekgeschiedenis, wat is een ‘werk’ of een ‘stuk’, wat is muziekwetenschap en wat voor tradities en methodes gebruikt zij, hoe gebruiken we muziek (actief en passief), kan muziek betekenis hebben, en wat zijn de effecten van de geluidsopname. In de werkgroepen worden deze vragen gecombineerd met het luisteren naar muziek en het leren herkennen van eenvoudige vormschema's. Voor deelname is kennis van muziektheorie of muzieknotatie niet noodzakelijk.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie, schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
(luistertoets)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J. van Gessel
Docent(en) dr. J. van Gessel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
An Introduction to Music Studies (Cambridge: Cambridge University Press, 2009) J.P.E. Harper-Scott, Jim Samson (ed.) ca. €  22,80
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak en Open College.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a intr
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 1 semester II a keuzegroep