Muziek II: Gesch. en theorie Klassiek

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX003B10
Vaknaam Muziek II: Gesch. en theorie Klassiek
Niveau(s) bachelor, facultaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Muziek II: Geschiedenis en theorie van de klassieke muziek
Leerdoelen Het kennen en op het actuele klassieke-muziekleven kunnen toepassen van de belangrijkste ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis en van debatten over verschillende aspecten daarvan. Tevens het kunnen herkennen van verschillende vormschema's.
Omschrijving Deze cursus heeft tot doel studenten bekend te maken met de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de Westerse kunstmuziek (klassieke muziek), en daarbij in te gaan op actuele discussies over de verschillende methodes die in de studie van klassieke muziek worden aangewend. De cursus behandelt hiernaast de relevantie van dergelijke debatten voor hedendaagse uitvoeringspraktijk en het hedendaagse muziekleven. Tenslotte wordt in deze cursus het inzicht in formele structuren van klassieke-muziekstukken verdiept, onder andere door luisteropgaven. Voor het volgen van de cursus is evenwel geen kennis van muziektheorie of muzieknotatie nodig.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie, schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
(Luistertoets)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. J. van Gessel
Docent(en) dr. J. van Gessel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A concise history of western music (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). Paul Griffiths 9780521842945 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse. Aan dit vak kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat Music Ia en Music Ib is gevolgd.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de werkcolleges.
Dit vak staat open als bijvak en Open College.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I intm
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 2 semester I keuzegroep
Facultaire Minor Music, Theatre and Performance Studies 3 semester I keuzegroep