Afstudeerdossier: Semantiek/Pragmatiek

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX048B10
Vaknaam Afstudeerdossier: Semantiek/Pragmatiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Afstudeerdossier: Semantiek/Pragmatiek
Leerdoelen Studenten zijn in staat om een onderzoek op het gebied van semantiek of pragmatiek te ontwerpen, uit te voeren, en te interpreteren. Studenten zijn ook in staat om over een onderzoek te rapporteren in de vorm van (a) een artikel, (b) een poster, of (c) een mondelinge presentatie.
Omschrijving Dit vak behandelt de basisbegrippen en de belangrijkste theorieën op het gebied van de semantiek en pragmatiek in de brede zin. Er wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe deze theorieën experimenteel getest kunnen worden. De opzet van het onderzoekscollege is globaal als volgt. In de eerste helft bespreken we papers uit de onderzoeksliteratuur aan de hand van presentaties van studenten zelf. In de tweede helft van het college voeren studenten tevens een kleinschalig eigen onderzoek uit en doen daarvan verslag op manieren die passen binnen het zgn. afstudeerdossier van de studie Taalwetenschap.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Entreevoorwaarden - Klinische Linguïstiek Volwassenen of Klinische Linguïstiek Kinderen
en
- Semantiek II of Taalfiliosofie
Opmerkingen Dit vak fungeert als verplicht onderdeel van het afstudeerdossier taalwetenschap dat sinds 2018-2019 de bachelorthese heeft vervangen. Naast dit onderzoekscollege kiezen studenten 2 van 4 keuzevakken (onderzoekscolleges) en stellen uit de opdrachten voor deze vakken het dossier samen (één mondelinge presentatie, één poster presentatie, één schriftelijk werkstuk).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II verplicht
Course units for exchange students 2 semester II verplicht
Ba Taalwetenschap 3 semester II verplicht