Afstudeerdossier: Neurolinguïstiek

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX039B10
Vaknaam Afstudeerdossier: Neurolinguïstiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Afstudeerdossier: Onderzoekscollege Neurolinguïstiek
Leerdoelen 1. Students will be able to integrate theory and experimental work in the field of neurolinguistics.
2. Students will know and be able to apply the methods and techniques used to conduct research in the field of neurolinguistics, with the focus on neuroimaging.
3. Students will be able, under supervision, to develop new ideas for neurolinguistic research.
Omschrijving The focus of this module is the relationship between neuroimaging techniques, in particular Event-Related Potentials (ERPs) and Direct Electrical Stimulation (DES), and language processing. The course consists of lectures and practical sessions.
The lectures are dedicated to theoretical issues regarding both language processing and methodological/technical aspects of ERP and DES research. In the practical sessions the students will gain hands-on experience in creating and validating an ERP/DES experiment.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator S. Popov, PhD.
Docent(en) S. Popov, PhD. , A. Rofes, PhD.
Entreevoorwaarden Statistiek 2 + Psycholinguïstiek + Klinische Linguïstiek Volwassenen
Opmerkingen Dit vak fungeert als verplicht/keuze onderdeel van het afstudeerdossier taalwetenschap dat sinds 2018-2019 de bachelorthese heeft vervangen. Naast het onderzoekscollege pragmatiek kiezen studenten 2 van 4 keuzevakken (onderzoekscolleges) en stellen uit de opdrachten voor deze vakken het dossier samen (één mondelinge presentatie, één poster presentatie, één schriftelijk werkstuk).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Taalwetenschap 3 semester II keuzegroep