Gesch. van de Taalkunde

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX032B05
Vaknaam Gesch. van de Taalkunde
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Geschiedenis van de Taalkunde
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om onderdelen van de taalwetenschap te duiden in hun historische ontwikkeling. Concreet:
1.De BA is bekend met theorieën op verschillende deelgebieden van de taalwetenschap (syntaxis, semantiek, fonologie en fonetiek, taalverwerking en taalverwerving) en is in staat deze te hanteren. (1.1)
2.De BA kan theorie/analyse en empirie op het gebied van de taalwetenschap met elkaar in verband brengen. (1.2)
3. De BA kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de theoretische taalkunde en neuro-/psycho-linguïstiek bedreven wordt.
(1.3)
4.De BA is in staat meerdere visies op een bepaald taalkundig fenomeen te begrijpen en met elkaar te vergelijken. (3.1)
5.De BA geeft blijk van inzicht in de aard en functie van wetenschapsbeoefening op taalkundig gebied, en in de samenhang van de verschillende deelgebieden. (3.2)
Omschrijving Dit college geeft aan de hand van primaire teksten een overzicht van de geschiedenis van de taalwetenschap.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. C.J.W. Zwart
Docent(en) prof. dr. C.J.W. Zwart
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Zie nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I a intm
Ba Taalwetenschap 2 semester I a verplicht
Facultaire Minor Linguistics  (Linguistics) 3 semester I a keuzegroep