Language Development

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX028M10
Vaknaam Language Development
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Language Development
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort master
Coördinator E. Juarros Daussà, PhD.
Docent(en) E. Juarros Daussà, PhD. ,dr. M. Mazzoli
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I keuze
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: Language Development and Variation) 1 semester I verplicht
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Cognition) 1 semester I keuze