Verworven Taalstoornissen 1

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX027P05
Vaknaam Verworven Taalstoornissen 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Verworven Taalstoornissen 1
Leerdoelen De student is in staat om

1. De neurologische en anatomische oorzaken van afasie te noemen. (Eindkwalificatie 1.2)
2. Vaktermen op het gebied van de afasiologie te omschrijven. (Eindkwalificatie 1.1)
3. Typische problemen op woord- en zinsniveau in kader van taalverwerkingstheorieën uit te leggen. (Eindkwalificatie 1.2)
4. Gangbare afasietests op te noemen en uit te leggen, waarvoor deze gebruikt worden. (Eindkwalificatie 1.3)
5. Het belang van multidisciplinaire afasieteams weer te geven en de bijdrages van de verschillende disciplines te illustreren. (Eindkwalificatie 1.3)
6. Gerelateerde cognitieve aandoeningen te benoemen en te beschrijven. (Eindkwalificatie 1.2)
7. Specifieke vormen van afasie (bijv. kinderafasie of afasie bij meertaligheid) te beschrijven. (Eindkwalificatie 1.1 en 1.2)
8. De geschiedenis van de afasiologie en de ontwikkeling van het wetenschapsgebied weer te geven. (Eindkwalificatie 1.1)
Omschrijving In dit vak worden verworven taalstoornissen ten gevolge van hersenletsel behandeld, waarbij de focus op afasie ligt. De volgende punten zullen aan bod komen: neurologische en anatomische oorzaken, terminologie, typologie, diagnostiek, therapie en ontwikkeling van het wetenschapsgebied.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm digitale toetsing, multiple choice
Vaksoort propedeuse
Co├Ârdinator prof. dr. R. Jonkers
Docent(en) prof. dr. R. Jonkers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Afasie Houten: Bohn Stafleu Van Loghum Bastiaanse, R. 9789031390298 €  40,95
En andere losse artikelen (zie studiehandleiding/Nestor)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolingu├»stiek) 4 semester II a verplicht
Ba Taalwetenschap 1 semester I b verplicht