Semantiek 2

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX027B05
Vaknaam Semantiek 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Semantiek 2
Leerdoelen Na afronding van het college dient de student kennis te hebben van semantische begrippen, inzicht te hebben in diverse semantische theorieën, en vaardigheid te bezitten in de toepassing van semantische analysemethoden. Daarnaast is de student in staat om meerdere visies op een semantisch verschijnsel te begrijpen en met elkaar te vergelijken, en om theorie en empirie op het gebied van de semantiek met elkaar in verband te brengen.
Omschrijving In dit college gaan we dieper in op de formele ofwel waarheidsconditionele semantiek. Aan de orde komen onder andere verwijzing, anaforiciteit, kwantoren, tense en aspect, lambda calculus en compositionaliteit, mogelijke werelden en intensionaliteit, alsook enige themas uit de syntax-semantiek interface en de semantiek-pragmatiek interface.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. E. Maier
Docent(en) dr. E. Maier
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2 incl. Semantiek I (LTX021P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II a verplicht
Ba Taalwetenschap 2 semester II a verplicht