Vertaalvaardigheid

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX024M10
Vaknaam Vertaalvaardigheid
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vertaalvaardigheid
Leerdoelen Na het volgen van dit college beschikken studenten over een gevorderd inzicht in taal- en cultuurverschillen, aantoonbaar inzicht in vertaalwetenschappelijke theorieën, vermogen tot het selecteren van en reflecteren op adequate vertaalprocedés en -strategieën, vaardigheid in het vertalen met gebruik van relevante vertaaltools en een zeer goede taalbeheersing Nederlands. Overeenkomstige MA-eindtermen: 1.1, 1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 5.3.
Omschrijving Deze module, die voortbouwt op de in de minor vertaalwetenschap verworven kennis en vaardigheden, behelst een intensieve cursus vertalen vanuit verschillende brontalen (waaronder Engels) in het Nederlands. Aan de hand van uiteenlopende tekstsoorten en -genres wordt het omgaan met veelvoorkomende vertaalproblemen geoefend. Studenten bekwamen zich al doende in het gebruik van geschikte vertaal- en documentatietools. Bij het presenteren van en reflecteren op hun vertaalkeuzes passen zij relevante theorieën toe.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
(Individuele en groepsopdrachten)
Toetsvorm dossier
Vaksoort master
Coördinator dr. S.I. Linn
Docent(en) dr. S.I. Linn ,drs. T. Nutters
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Van tekst naar text. Taal- en vertaalvaardigheid Engels. Muiderberg, Coutinho, 2014 Dorst, Aletta, Bert Weltens, Mike Hannay €  23,50
Gouden vertaalregels. Tips voor beginnende (en andere) vertalers. Nijmegen, Vantilt, 2018 Claes, Paul €  20,00
Taalspecifieke vakliteratuur voor andere talen dan Engels volgt.
Entreevoorwaarden Tenminste 15 ects behaald van de minor Vertaalwetenschap (Taal en vertalen 2, Kritiek en vertalen en Vaktaal en vertalen) of equivalent pakket.
Opmerkingen Studenten hebben het Nederlands als moedertaal. Neem in andere gevallen contact op met de coördinator.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: Vertalen in Europa) 1 semester I verplicht