Dyslexie

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX003M10
Vaknaam Dyslexie
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Dyslexie
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten:

1. Vertrouwd met de theorieën en studies in verschillende deelonderwerpen van dyslexie en zijn studenten in staat om deze uit te leggen en toe te passen

2. In staat om connecties te maken tussen theorie en praktijk (diagnostiek en behandeling) in het vakgebied van dyslexie

3. Vertrouwd met de laatste ontwikkelingen binnen het onderzoeksdomein dyslexie en in staat om deze begrijpelijk uit te leggen

4. In staat om een relevante onderzoeksvraag over dyslexie te formuleren en die vraag te motiveren vanuit een theoretisch referentiekader en hieruit een onderzoeksopzet te genereren om deze vraag te beantwoorden

5. In staat om onafhankelijk nieuwe ideeën voor onderzoek aan te dragen in het vakgebied dyslexie

6. In staat om individueel een presentatie te geven en te schrijven over bestaand onderzoek en eigen onderzoek in het vakgebied van de dyslexie
Omschrijving Het uiteindelijke doel van dit onderzoekscollege over dyslexie is om studenten leren individueel onderzoek op te zetten en uit te voeren in het onderzoeksveld dyslexie. Dit college kan dienen als voorbereiding op een eventuele stage en scriptie binnen dit onderzoeksdomein. Tijdens dit college worden studenten gevraagd om een review te schrijven, een presentatie te houden en een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Al deze drie onderdelen worden becijferd en tellen mee voor het eindcijfer.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master
Co├Ârdinator L.L.M. Rouweler, MA.
Docent(en) L.L.M. Rouweler, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen
Artikelen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I mast
Ma Taalwetenschappen  (Ma Neurolingu├»stiek) 1 semester I verplicht