ResMa Thesis Linguistics, Thesis Class

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTR999M30
Vaknaam ResMa Thesis Linguistics, Thesis Class
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 30
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Research master scriptie Linguistics, met scriptieklas
Leerdoelen Vaardigheid tot deelname aan het internationaal wetenschappelijke debat; grondige kennis van een theoretische en methodologische benadering in de taalwetenschap; kennis van de laatste ontwikkelingen in de taalwetenschap; in staat tot kritische reflectie op onderzoeksresultaten van anderen; vaardigheid in het onafhankelijk formuleren van probleemstelling; vaardigheid tot het kiezen van passend theoretisch kader en onderzoeksmethodologie; vaardigheid tot geschreven en mondelinge presentatie van eigen onderzoek.
Omschrijving Studenten rapporteren over hun onderzoek in de vorm van een MA-scriptie. De scriptie moet geschikt zijn voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. De scriptie wordt individueel begeleid door een docent. Studenten dienen ook een scriptieklas bij te wonen waarin de voortgang van hun scriptie in de gaten wordt gehouden en de mogelijkheden van een promotietraject of andere beroepsperspectieven worden besproken. Zie het scriptiereglement voor de eisen die aan een scriptie worden gesteld.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master jr 2
Coördinator Dr. S.A. Sprenger
Docent(en) Dr. S.A. Sprenger
Entreevoorwaarden Voltooiing modules Basic Statistics, Corpus Analysis, Linguistic Theory
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Cognition) 2 semester II verplicht
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 2 semester II verplicht