Masterscriptie Frans

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LRF998M20
Vaknaam Masterscriptie Frans
Niveau(s) master
Voertaal Frans
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Frans
Leerdoelen Het schrijven van een eindscriptie van een bepaalde omvang en diepgang, waaruit blijkt dat de student zelfstandig in staat is een onderzoek binnen een deelgebied van de bestudeerde taal in Europese context op te zetten en uit te voeren, gebruik makend van verworven theoretische inzichten en onderwerpsgerichte literatuur en technieken, en daar in helder en correct Nederlands of Engels, dan wel in het Frans.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt het sluitstuk van de opleiding en is in die zin een proeve van bekwaamheid: eindscriptie in de Letterkunde en/of Cultuurkunde, in aansluiting op één van de tijdens de masteropleiding gevolgde werkgroepen. Ook kan een scriptie in de vertaalwetenschap als verwante discipline geschreven worden. Op de Ma scriptie Nestorpagina van ETC vindt men het MA-scriptiereglement. Dit dient men goed te bestuderen voordat men aan de scriptie begint
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. J.M.L. den Toonder
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Aan de MA scriptie kan worden begonnen na het volgen van 20 ECTS van de Mastervakken, waarvan 10 ECTS in de doeltaal (OER-B art. 4.1).
Opmerkingen In overleg met de begeleider mag dit vak ook in het eerste semester worden gevolgd.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 1 semester II keuzegroep
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (C2. European Literatures and Interculturality: Frans) 1 semester II verplicht