Frans-Iraanse vrouwenliteratuur

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LRF043M10
Vaknaam Frans-Iraanse vrouwenliteratuur
Niveau(s) master
Voertaal Frans
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Frans-Iraanse vrouwenliteratuur
Leerdoelen Na het afronden van deze module hebben studenten kennis en inzicht verworven in kenmerken van de contemporaine Frans-Iraanse literatuur geschreven door vrouwelijke auteurs, vanuit een transnationaal een gender perspectief. De studenten zijn in staat om deze teksten in hun historische en maatschappelijke context te plaatsen en om deze vanuit literatuurwetenchappelijk en/of cultuurkundig perspectief te analyseren. De studenten zijn in staat om zelfstandig onderzoek te verrichten op basis van een kritische bestudering van secundaire bronnen, en hier schriftelijk en mondeling verslag van te doen in academisch Frans. Tijdens de werkcolleges ontwikkelen de studenten de vaardigheid constructief met elkaar te communiceren over primaire en secundaire bronnen.
Overeenkomstige eindtermen: 1,2,4,6-8,10-12,14,25,28
Omschrijving Gedurende lange tijd was Frankrijk de uitgelezen plek voor de Iraanse elite die in Europa ging studeren. Het grootste deel van deze elite was Franstalig, en Frankrijk was de plek waarin ze politiek werden gevormd. Sinds de Iraanse revolutie van 1979 krijgt het beeld van Frankrijk nieuwe betekenis, omdat Iraanse intellectuelen in ballingschap tijdens de eerste jaren van de revolutie naar dit land vluchtten. In deze module zal de Iraanse Diaspora worden bestudeerd vanuit het perspectief van vrouwelijke Frans-Iraanse auteurs. Hierbij zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen zoals gender politiek, de rol van vrouwelijke migrantenschrijfsters als cultuurbemiddelaars, religieuze en nationale representaties en symbolen, en de (on)mogelijkheid van een transnationaal stemgeluid. De case studies richten zich op de grafische roman/film Persepolis (2001/2007) van Marjane Satrapi, Chahdortt Djavann's roman Comment peut-on être français? (2006), Nahal Tajadod's autobiografische verslag Passeport à l'irannienne (2007)en Désorientales (2016) van Négar Djavadi.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
(3 uur werkcollege)
Toetsvorm essay, opdrachten, presentatie
Vaksoort master
Coördinator dr. J.M.L. den Toonder
Docent(en) dr. J.M.L. den Toonder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Comment peut-on être français? Paris: Flammarion, 2006 (collection J'ai Lu) Chahdortt Djavann 978-2-290-00159-2 €  6,20
Désorientales. Paris: Liana Levi, 2016 Négar Djavadi 978-2867468346 €  22,00
Persepolis (tome 1). Paris: L'Association, 2002 2001 Marjane Satrapi 978-2844140586 €  15,00
Passeport à l'iranienne. Paris: Le Livre de Poche, 2009 2007 Nahal Tajadod 978-2253123835 €  7,10
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding).
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens colleges
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (C2. European Literatures and Interculturality: Frans) 1 semester II verplicht