Ma-scriptie Oudheidstudies

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LQX997M20
Vaknaam Ma-scriptie Oudheidstudies
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Oudheidstudies
Leerdoelen 1.op gevorderd niveau kennis van en inzicht in de Griekse en Latijnse taal en cultuur dan wel de Oude Geschiedenis, die de studenten in staat stelt zelfstandig origineel onderzoek uit te voeren.

2. het beheersen van voor de beide specialisaties geëigende methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek;

3. het op wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk en mondeling rapporteren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt de afsluiting van de opleiding en is in die zin een proeve van bekwaamheid. De scriptie heeft betrekking op het gebied van de afstudeerrichting GLTC (Grieks, Latijn) of de afstudeerrichting Oude Geschiedenis, of een combinatie daarvan.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. J. Pelgrom
Docent(en) dr. J. Pelgrom
Entreevoorwaarden Bachelor
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Ancient History) 1 semester II verplicht
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Classics) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester II verplicht