Applied Archaeozoology

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LPX040B05
Vaknaam Applied Archaeozoology
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Applied Archaeozoology
Leerdoelen The goal of this course is to learn the common methods of conventional archaeozoology as applied in cultural and natural management practice.
Omschrijving The module consists of a series of labs and work groups. Students learn how to describe archaeozoological material using the Groningen Archaeozoological Reference Collections. In the work groups students learn how to analyse archaeozoological datasets quantitatively and assess their reuse potential to address larger archaeological and nature-historical issues.
Uren per week 4
Onderwijsvorm practicum, werkcollege
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator S. Kamjan, MA.
Docent(en) S. Kamjan, MA.
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse.
Opmerkingen Er geldt een 80% aanwezigheidsplicht tijdens de vakken. Readings will be announced shortly before the beginning of the module and will be available in the library.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II a intm
Ba Archeologie 2 semester II a verplicht