Ma Work Placement in Applied Linguistics

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LOX000M10
Vaknaam Ma Work Placement in Applied Linguistics
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Master's Work Placement in Applied Linguistics
Leerdoelen De Ma-stage geeft studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een maatschappelijke omgeving. De doelstellingen van de stage zijn drieledig:
1) het toetsen van de in de opleiding verworven competenties in de praktijk van een organisatie, door gedurende een periode actief aan het werk te zijn binnen die organisatie.
2) het op academisch niveau opdoen van praktijkervaring, aansluitend bij de tijdens de opleiding opgedane competenties.
3) oriëntatie op een mogelijk toekomstig beroep/werkgebied. De volgende competenties, eventueel reeds ontwikkeld tijdens een Ba-stage, worden verder vergroot:
1) Solliciteren: De student is in staat zijn eigen competenties te benoemen, heeft zich georiënteerd op functies in de hierop aansluitende arbeidsmarkt en is in staat een stage in die sector te verwerven.
2) Leervermogen: De student neemt nieuwe situaties, problemen en informatie in zich op en verwerkt deze kritisch. Hij benut nieuwe ervaringen op een effectieve manier, is in staat tot zelfreflectie. Hij kan met kritiek omgaan, er waar nodig zelf om vragen en er adequaat op reageren.
3) Aanpassingsvermogen: De student blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving, veranderende verantwoordelijkheden en/of andere mensen.
4) Communicerend vermogen: De student draagt ideeën en informatie helder en correct over, rekening houdend met gesprekspartners, toehoorders en lezers, en zodanig dat de boodschap bij hen overkomt en wordt begrepen.
5) Resultaatgerichtheid: De student is in staat in een professionele organisatie handelingen en besluiten te richten op het daadwerkelijk realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en streeft voortdurende verbetering hiervan na. De volgende competenties, eventueel reeds ontwikkeld tijdens een Ba-stage, worden verder vergroot:
6) Solliciteren: De student is in staat zijn eigen competenties te benoemen, heeft zich georiënteerd op functies in de hierop aansluitende arbeidsmarkt en is in staat een stage in die sector te verwerven.
7) Leervermogen: De student neemt nieuwe situaties, problemen en informatie in zich op en verwerkt deze kritisch. Hij benut nieuwe ervaringen op een effectieve manier, is in staat tot zelfreflectie. Hij kan met kritiek omgaan, er waar nodig zelf om vragen en er adequaat op reageren.
8) Aanpassingsvermogen: De student blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving, veranderende verantwoordelijkheden en/of andere mensen.
9) Communicerend vermogen: De student draagt ideeën en informatie helder en correct over, rekening houdend met gesprekspartners, toehoorders en lezers, en zodanig dat de boodschap bij hen overkomt en wordt begrepen.
10) Resultaatgerichtheid: De student is in staat in een professionele organisatie handelingen en besluiten te richten op het daadwerkelijk realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en streeft voortdurende verbetering hiervan na.

De genoemde competenties passen bij de functie van beleidsmedewerker, een functie die vaak door stagiairs wordt bekleedt. Een functie als bij voorbeeld redacteur zal naast communicerend vermogen en resultaatgerichtheid moeten beschikken over de competenties analytisch vermogen en zelfvertrouwen. Een communicatieadviseur zal over conceptueel vermogen, zelfvertrouwen, omgevingsbewustzijn en loyaliteit moeten beschikken. Een vertaler heeft naast leer- en communicerend vermogen meer aan accuratesse en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend dient de stage een bijdrage te leveren aan de stagegevende organisatie.
Omschrijving De stage Toegepaste Taalwetenschap stelt studenten in staat om hun kennis op het terrein van de TTW toe te passen in een beroepscontext. Studenten lopen daartoe stage in een instelling die onderzoek of ontwikkelwerk verricht op het terrein van de toegepaste taalwetenschap. Daarbij kan gedacht worden aan researchinstituten of centra, aan instellingen die taaltoetsen of examens ontwikkelen, aan educatieve uitgeverijen, enzovoorts. De stage bestaat eruit dat studenten onder begeleiding van een professional maar met een ruime mate van zelfstandigheid taken uitvoeren die passend zijn voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Daarbij valt te denken aan het uitvoeren van (deel)studies of experimenten, het ontwikkelen of reviseren van toetsen, het ontwerpen van onderdelen van leermethoden, etc.

Een vaste stagemogelijkheid die binnen de MA Toegepaste Taalwetenschap aan wordt geboden is de TEFL stage, waarbij studenten meelopen met ofwel het Talencentrum RUG ofwel de opleiding Engels (afhankelijk van hun eigen beheersing van het Engels). Daarbij verzorgen zij zelf ook colleges taalvaardigheid. Deze TEFL stage wordt geleid door Prof. Marjolijn Verspoor.
Uren per week 2
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coördinator diverse docenten
Docent(en) dr. H. Loerts ,Dr. R.G.A. Steinkrauss
Entreevoorwaarden Bachelor behaald in één van de volgende vakgebieden: Taalwetenschap, Multilingualism, Nederlandse Taal en Cultuur of een moderne vreemde taal
Opmerkingen De student kiest in semester twee een van de drie onderdelen: Sociopolitical aspects of language teaching; CALL; Internship, waarbij de TEFL stage ook tot de mogelijkheden behoort

Uitvoerige algemene informatie over de masterstage is te vinden via:
• de Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
• www.rug.nl/let/mobilityoffice
• www.rug.nl/let/careerstrategy

De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.

Nuttige literatuur: Esther Haag: Stagelopen in stappen, Handboek voor stages in het hoger onderwijs. 2010. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978-90-5931-616-4
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Ma Applied Linguistics - TEFL) 1 semester II keuzegroep