Literaire tekstinterpretatie

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LNL001P05
Vaknaam Literaire tekstinterpretatie
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Literaire tekstinterpretatie
Leerdoelen 1. Kennis en inzicht
Je hebt na succesvolle afronding van de cursus aantoonbare kennis en inzicht van literaire genres en het daarvoor geëigende analyse-instrumentarium.
2. Toepassing
Je bent na succesvolle afronding van de cursus in staat om je kennis en inzicht (zie boven) toe te passen bij de analyse van literaire teksten.
Omschrijving Dit onderdeel is gewijd aan de analyse en interpretatie van literaire teksten vanaf 1600 tot heden. De vaardigheid in het analyseren en interpreteren wordt aangeleerd aan de hand van verhalen, gedichten en toneelteksten die tijdens werkcolleges worden behandeld. Met het oog op de analyse maken studenten kennis met en oefenen ze in het gebruikmaken van een elementair begrippenapparaat, ontleend aan de moderne verhaal-, vertel- en lyriektheorie. Oefenen gebeurt wekelijks in de werkcolleges waarvoor de opdrachten tevoren voorbereid dienen te zijn. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. S. van Voorst
Docent(en) prof. dr. M.P.J. Sanders ,dr. S. van Voorst
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Derde herziene druk E. van Boven, G.Dorleijn ca. €  30,95
Aangereikte teksten via Nestor.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a intr
Ba Nederlands  (pre-master voor HBO 2e graads Nederlands) 4 semester I a verplicht
Ba Nederlands 1 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Europese T&C - profielen Taal en Maatschappij & Cultuur en Literatuur) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Engelse Taal en Cultuur) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Kunst, Cultuur en Media) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Communicatie- en Informatiewetenschappen) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Taalwetenschap) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Minorities and Multilingualism/Fries) 3 semester I a verplicht