Writing: Context, Process and Text

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LLS025M10
Vaknaam Writing: Context, Process and Text
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Schrijven: context, proces en tekst
Leerdoelen Students who complete this course have:
• acquired knowledge and understanding of current theories and methods of writing research;
• learnt to apply basic tools and technologies for writing research;
• designed, reported and presented a small-scale study into writing.
Omschrijving Written communication is an unique characteristic of the human species. Writing is a lifelong skill that equips us with communication and thinking skills and it is an fundamental skill for our participation in society. In this course writing will be looked at from different theoretical perspectives. Sociocultural, cognitive and linguistic approaches to the study of writing contexts, writing processes and texts will be discussed. Lectures, presentations and discussions will introduce the participants into theories, methods and current issues in writing research. In a series of practicals students will get acquainted with tools and technologies for the elicitation, registration and analysis of writing data. Students will conclude the course with a small-scale empirical study. The tentative syllabus of the course is outlined below.
Topics for lectures and presentations include: theoretical approaches to writing, writing in the real world, cognitive and psycholinguistic models of writing, connections between writing, speaking and reading, technologies for writing, writing development, multilingual writing, writing education, characteristics of writers, and assessing writing. Topics for practicals include ethnography of writing, think-aloud protocols, key-stroke logging, revision analysis, text analysis, questionnaires, and assessment techniques.
Uren per week 4
Onderwijsvorm practicum, werkcollege
(supervision)
Toetsvorm presentatie, wekelijkse opdrachten, werkstuk(ken)
(Paper, presentation, assignments. Course credits will be based on participation in the seminar, assignments and the small-scale study.)
Vaksoort master
Co├Ârdinator prof. dr. C.M. de Glopper
Docent(en) dr. V.M. Baaijen ,prof. dr. C.M. de Glopper
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader with selected chapters of handbooks of writing research, research articles.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor de mastervakken CIW geldt (uitgezonderd de scriptie en de stage) dat de vakintekening niet via Progress verloopt maar via een formulier. Het formulier staat open van 23 juni t/m 11 juli 2021. Voor vakken die beginnen met LIX of LNB kun je je via Progress intekenen. De Faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester I keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatie en educatie) 1 semester I verplicht
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Cognition) 1 semester I keuze