User Interface Evaluation

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX024M05
Vaknaam User Interface Evaluation
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam User Interface Evaluation
Leerdoelen De student zal de belangrijkste procedures en methoden leren in de evaluatie van gebruikersinterfaces. Aan het einde van de cursus zal de student in staat zijn een volledige evaluatie te ontwerpen, door de meest geschikte strategieën en methoden in een gegeven context te kiezen en toe te passen. Door in contact te komen - tijdens de lessen en voor het eindproject - met mensen die daadwerkelijk in het veld werken, zal de student ook een direct gevoel krijgen van hoe het is, en welke competenties vereist zijn, om te werken in het interface evaluatie veld.
Omschrijving De cursus zal zich richten op de belangrijkste benaderingen van de evaluatie van gebruikersinterfaces, met de nadruk op de bijdragen en beperkingen van elk. Via een reeks praktische opdrachten zullen de studenten de bestudeerde methoden moeten toepassen voor de evaluatie van verschillende interfaces. Dit zijn zowel methoden waarbij gebruikers betrokken zijn als methoden zonder gebruikers (analytische evaluatie). Uiteindelijk zal alles samenkomen in de grotere evaluatie van een echte interface voor het eindproject, mogelijk in opdracht van een echt bedrijf.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm wekelijkse opdrachten, werkstuk(ken)
(en gastdocent)
Vaksoort master
Coördinator F. Pianzola, PhD.
Docent(en) F. Pianzola, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Will be distributed through Nestor.
Entreevoorwaarden Bachelor Information Sciences/CIS
Opmerkingen Studenten Informatiekunde en Computercommunicatie hebben voorrang voor deze cursus.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Computational Cognitive Science  (C - Elective Course Units) - semester II a keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester II a keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie) 1 semester II a keuzegroep
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester II a keuzegroep