Research Seminar Information Science

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX018M05
Vaknaam Research Seminar Information Science
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Research Seminar Information Science
Leerdoelen Deze module richt zich op de ontwikkeling van de volgende competenties, zoals vermeld in het opleidingsprofiel:
1. in staat zijn deel te nemen aan discussies over onderzoeksthema's
2. actuele onderzoeksliteratuur kunnen presenteren
3. relevante onderzoeksvragen kunnen definiëren
Omschrijving In deze cursus nemen studenten deel aan het lopende onderzoekswerkgroep in taal- en communicatietechnologie - met stafleden en Ph.D. studenten. In de werkgroep brengen de deelnemers wekelijks verslag uit van hun onderzoeksactiviteiten.
Daarnaast heeft de werkgroep "leesgroep"-sessies waarin recente boeken of onderzoeksartikelen worden bestudeerd. Tenslotte wordt de werkgroep vaak gebruikt voor try-out lezingen door stafleden en Ph.D.-studenten als voorbereiding op presentaties op conferenties. Van de studenten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de discussies en de leesgroepsessies (er wordt van hen verwacht dat zij ten minste één keer discussieleider zijn voor een leesgroepsessie). Het concrete doel van de cursus voor de studenten is om na te denken over mogelijke onderwerpen voor hun MA-thesis. Tegen het einde van van de cursus wordt van de studenten verwacht dat zij een onderzoeksvoorstel formuleren en hun onderzoeksvoorstel presenteren in een 20 minuten durende presentatie in de werkgroep.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm presentatie, werkstuk(ken)
(2 uur werkcollege)
Vaksoort master
Coördinator Dr. A. Toral Ruiz
Docent(en) J.L. Edman, MSc. ,Dr. A. Toral Ruiz
Entreevoorwaarden BA in Informatica of Kunstmatige Intelligentie of een soortgelijke opleiding op bachelor-niveau.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester I verplicht