Bachelorstage Informatiekunde

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LIX000B15
Vaknaam Bachelorstage Informatiekunde
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 15
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Bachelorstage Informatiekunde
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. L.M. Bosveld-de Smet
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden 1. De propedeuse bij de Faculteit der Letteren moet zijn afgerond (ProgRESS).
2.De student heeft deelgenomen aan twee sollicitatieworkshops van Career Services (https://www.rug.nl/careerservices). Het deelnamebewijs moet worden ingeleverd bij het Bureau Studentenzaken (Harmoniegebouw 1e verdieping: rode balie, of via stages.let@rug.nl). Omdat de workshops voorafgaand aan de stage gevolgd moeten worden, is het raadzaam deze in het tweede bachelorjaar te plannen en ook dan al te beginnen met het zoeken naar een stageplaats.
3. Inschrijving Mobility Office: als de student zich oriënteert op een stage of een stage heeft gevonden, schrijf de student zich in bij het Mobility Office via ProgRESS. Dit kan ver van tevoren, maar moet uiterlijk een week voordat de stage start.
4. Vooraf meldt de student zich bij de stagecoördinator van IK, Leonie Bosveld; zij koppelt de student aan een stagebegeleidende docent.
5. Voordat de stage begint, moet het stageplan worden goedgekeurd door de stagedocent. Het stagecontract (modelcontract van de faculteit) wordt getekend door de student, de docent en de externe stagebegeleider, en terug aan Bureau Studentenzaken gemaild.
Opmerkingen Bij de stagecoördinator is een studiehandleiding voor de minorstage beschikbaar.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig  (Diversen) - semester II keuze