Fryske taalfeardigens IIb

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LHF058B05
Vaknaam Fryske taalfeardigens IIb
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Fryske taalfeardigens IIb
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Vaksoort bachelor
Coördinator G.A. de Jong, MA.
Docent(en) G.A. de Jong, MA.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Minorities & Multilingualism 2 semester I b keuze