Aldfrysk

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LHF044B10
Vaknaam Aldfrysk
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Aldfrysk
Leerdoelen Het uitbouwen van academische vaardigheden; een stuk Oudfries (met behulp van een woordenboek) vertalen, taalkundig plaatsen in tijd en ruimte, en in de historische context; diepgaande kennis van de positie van het Oudfries tussen de andere Germaanse talen; diepgaande kennis van de bronnen, problemen en methoden van de oudfrisistiek, en deze kritisch kunnen beschouwen.
Omschrijving Oudfries is de middeleeuwse voorloper van het moderne Fries. Het wordt wel ‘the first cousin of English’ genoemd. Geschreven bronnen hebben we slechts uit de periode 1100-1550; ze bestaan voornamelijk uit rechtsteksten. Docent Anne Popkema, co-auteur van het Altfriesisches Handwörterbuch (2008), voert de student in in de grammatica en de bronnen van het Oudfries. Bij afsluiting van de collegereeks kan de student niet alleen een stuk Oudfries vertalen (m.b.v. de gebruikelijke hulpmiddelen), maar zo’n tekst ook plaaten in de maatschappelijke, politieke, rechts- en taalgeschiedenis van de middeleeuwen. Wekelijkse opdrachten bereiden de student voor op een schriftelijk tentamen en een presentatie aan het einde van de cursus. Het vak staat voor 10 ECTS (280 studieuren).
Uren per week
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator drs. A.T. Popkema
Docent(en) drs. A.T. Popkema
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Minorities & Multilingualism 3 semester I keuzegroep