KV: Knowledge & Divergence in EM India

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX337B10
Vaknaam KV: Knowledge & Divergence in EM India
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam KV: Knowledge and Divergence in Early Modern India
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving Starting in the early modern period (circa 1500-1800), large parts of Europe could escape poverty and became what came to be known as a modern economy. During this period creation and circulation of knowledge got intrinsically linked to economic growth.The Industrial Revolution offers us many examples of inventions and innovations specially in the cotton textile industry that ultimately lead to unprecedented economic growth of Britain and the larger "west". Yet, the history of early modern technological changes at a local and global level is written unevenly. What we do know is that big problems (eg. poverty) have long histories. What do we know about knowledge, inventions and innovations and economic growth in early modern South Asia (India during 1500 and 1800)? Why did Britain industrialise and India de-industrialise simultaneously?

In this course, we will learn about (artisanal) knowledge, proto-capitalism and divergence in economic growth in South Asia (India) in the early modern period. We will address the historical problem of why some economies advanced technologically much faster than others in the early modern times. We will focus on knowledge creation and circulation in the field of textile weaving and metallurgy: two proto-industries where South Asian artisans created products of high quality posing serious competition to their European counterparts prior to the Industrial Revolution. We will learn how knowledge got created, preserved and circulated in South Asia. What were the connections between knowledge creation and economic growth? What was the impact of knowledge on early modern South Asian economy? The course integrates a connections approach to history writing and offers multiple perspectives on early modern socio-economic history.

For this course, students must have a high proficiency in English and willing to learn new words and concepts derived from the South Asian context. This course will be conducted in English. Coursework can be submitted in English or in Dutch.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator Dr. A. Singh
Docent(en) Dr. A. Singh
Entreevoorwaarden 45 ects of the propaedeutic exam, HR II: Skills (LGX041P05) and HR III: Historical Debate (LGX042P05).
For this course, students must have a high proficiency in English and willing to learn new words and concepts derived from South Asian languages.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  (Kernvakken) 3 semester I keuze
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I keuzegroep