Masterclass

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX212M05
Vaknaam Masterclass
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterclass
Leerdoelen Leeruitkomsten:
1.Na succesvolle afronding van het studieonderdeel is de student in staat de eigen leerdoelen voor het Mastertraject te presenteren in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan

2. Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten bekend met de voornaamste vaardigheden die vereist zijn in een beroepsuitoefening op academisch niveau en in staat deze toe te passen. Dit blijkt uit een succesvolle afronding van wekelijkse portfolio-opdrachten betreffende organisaties en organisatiekunde, projectmatig werken, presenteren, storytelling, informatiebeheer en onderhandelen en debatteren

Relevante leerdoelen:
5. kennis en inzicht in de verwerking van het verleden in de bredere historische cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van historische film- en televisiedocumentaires, historische romans, musea, tentoonstellingen of in beleidsnota’s op het gebied van erfgoed en historische infrastructuur;

8. het vermogen de opgedane kennis en academische vaardigheden toe te passen in onder meer:
a. de media-, cultuur- en erfgoedsector door middel van verspreidingsvormen zoals het maken van een documentaire of tentoonstelling , -catalogus, het schrijven van een lemma in een historisch naslagwerk of tekstboek of het maken van een beleidsnota;
en/of
b. de beroepspraktijk van bestuur, beleid en politiek, door middel van onafhankelijk of toegepast onderzoek en het maken van op de praktijk toegesneden subsidieaanvragen, literatuuranalyses, onderzoeksrapporten en beleidsnota’s;
c. eindtermen dienen in de OER nog te worden aangepast

15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;

16. vermogen op systematische wijze een eigen leerbehoefte ten aanzien van actuele en nieuwe onderwerpen te identificeren en autonoom een leerproces in gang te zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van relevant onderzoek en de nieuwste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van de historische wetenschappen.
Omschrijving De Masterclass omvat een reeks van bijeenkomsten met experts inzake de voornaamste maatschappelijke vaardigheden waarover afgestudeerde historici dienen te beschikken voor een volwaardig functioneren in maatschappelijke functies op academisch niveau. Deze omvatten bijv. organisatiekunde en projectmatig werken, consultancy skills, pitching en storytelling,grant-capture, onderhandelen, en ethische reflectie.

De Masterclass is onderverdeeld in twee delen van 5 ECTS. Het eerste deel wordt bijgewoond door alle studenten in de Master geschiedenis, het tweede deel (in het tweede blok) is bedoeld voor alle studenten in specialisatie 1 en 2.
Uren per week variabel
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. H.G. Knoeff
Docent(en) R.M. Johnston-White, PhD. ,prof. dr. H.G. Knoeff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
There is no required textbook for this course. Required readings and other course material will be made available via Nestor/Student Portal.
Entreevoorwaarden - afgeronde Ba-Geschiedenis
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 semester I a verplicht
Ma Geschiedenis  ( Un/sustainable Societies: Past, Present and Future) 1 semester I a verplicht