NWS III: Reg.spec.Latijns Amerika-Mexico

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LGX129B10
Vaknaam NWS III: Reg.spec.Latijns Amerika-Mexico
Niveau(s) bachelor, facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Niet Westerse studies III: Regionale specialisatie: Latijns Amerika-Mexico
Leerdoelen
Omschrijving a) Culturele identiteit is in belangrijke mate gerelateerd aan taal en de geschiedenis van taal. In situaties van taalcontact is er vrijwel altijd sprake van een dominante taal (superstraat) en een overheerste taal (substraat), met andere woorden, van een botsing van culturen. Het Spaans van Mexico vormt een interessant voorbeeld hiervan, aangezien het vanuit historisch perspectief het aspect biedt van de superstraat, waarbij de vele indianentalen de overheerste talen waren.
b) In de Mexicaanse cultuurgeschiedenis valt een voortdurende wisselwerking te constateren tussen het uitdragen van de ‘eigen’ identiteit en het assimileren van ‘andere’ culturen. Daarbij wordt ook een spanning voelbaar tussen de diverse nationale, etnische identiteiten en de toenemende buitenlandse invloeden. Het is interessant te achterhalen waarom in bepaalde perioden het accent ligt op een zoektocht naar het Mexicaanse, terwijl in andere perioden het supranationale voorop staat.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
(mondelinge presentatie en afsluitend schriftelijk tentamen)
Vaksoort bachelor
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Materiaal op Nestor
Entreevoorwaarden Gevolgd als verplichte minor/vrije minor: 40 EC van de propedeuse incl. minimaal één van de ander onderdelen van deze minor).
Opmerkingen Deze module bestaat uit 2 onderdelen: a) culturele identiteit en taal (4 weken), en b) nationale identiteit in cultuur en literatuur (10 weken).
Is derdejaars onderdeel van de verplichte minor Niet-westerse Studies (NWS).

LET OP! DIT VAK WORDT DIT JAAR VOOR HET LAATST AANGEBODEN.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
xMinorvakken oude stijl (overgangsregeling) 3 semester II keuze