Eigentijdse Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX051P05
Vaknaam Eigentijdse Geschiedenis
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Eigentijdse Geschiedenis
Leerdoelen 1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden
3. kennis van en inzicht in de historische contexten van eigentijdse ontwikkelingen van locale, nationale, (supra)regionale, en internationale / mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;
17. het vermogen actief deel te nemen aan maatschappelijke en wetenschappelijke discussies met respect voor opvattingen en gevoelens van anderen.
Omschrijving In deze cursus wordt de globalisering benaderd vanuit het perspectief van de hedendaagse wereldmaatschappij. Hierbij zal vooral aandacht worden geschonken aan de politieke, sociale en culturele geschiedenis na 1945 en aan de spanningen die de globalisering oproept. Deze stof wordt in verschillende weken uitgewerkt tijdens de hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges bieden het historische overzicht van de betreffende periode met toespitsing op het centrale thema. De werkcolleges concentreren zich op handboekbegeleiding en het behandelen van opdrachten.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. S. van der Poel
Docent(en) R.M. Johnston-White, PhD. ,dr. N.A. Kraft van Ermel , H.O. Malone, PhD. , L.M. Morsink , I. Pesa, PhD. ,dr. S. van der Poel ,dr. J.W.H. van Muilekom
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur met een omvang van 300 pagina's
A concise history of the world since 1945. States and peoples W.M. Spellman 978-1-352-01020-6 €  25,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester I b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I b verplicht