Vroegmoderne Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX048P05
Vaknaam Vroegmoderne Geschiedenis
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vroegmoderne Geschiedenis
Leerdoelen 1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden
3. kennis van en inzicht in de lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale/mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang van en in het verleden en de relatie daarvan met eigentijdse ontwikkelingen;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving Het college verschaft kennis en inzicht in de hoofdlijnen van de geschiedenis van de Renaissance tot de Franse Revolutie (ca. 1500 - 1789) met bijzondere aandacht voor de staatsvorming. De studenten bestuderen het handboek en de hoorcollegestof. De werkcolleges bieden handboekbegeleiding en enige verdieping doordat de studenten vragen beantwoorden over gedrukte bronnen en historiografische fragmenten.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. M.K. Williams
Docent(en) F. Birkenholz, MA. ,drs. M. Draper ,dr. A. Singh ,dr. D.C. van der Linden ,dr. D.C. van der Linden ,dr. M.K. Williams
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The European World 1500-1800: An Introduction to Early Modern History (Third Edition) Beat Kümin (ed.) 9781138119154 ca. €  45,00
Werkboek t.b.v. het werkcollege
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze