Nederlands 1b (A2+)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU052P05
Vaknaam Nederlands 1b (A2+)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Nederlands 1b (A2+)
Leerdoelen Na het behalen van deze module kan de student

- zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn. (A2+)
- de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. (A2+)
- zeer korte eenvoudige teksten lezen. (A2+)
- specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten en kan korte, eenvoudige persoonlijke brieven begrijpen. (A2+)
- communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. (A2+)
- zeer korte sociale gesprekken aan. (A2+)
- een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen zijn of haar familie en andere mensen, leefomstandigheden, zijn of haar opleiding en zijn of haar huidige of meest recente baan te beschrijven. (A2+)
- een reeks eenvoudige frasen en zinnen schrijven. (A2+)
Omschrijving Dit is een cursus Nederlands voor beginners met als doel dat studenten leren communiceren op CEFR niveau A2+. De doeltaal Nederlands is ook de voertaal tijdens de lessen. Alle taalvaardigheden zullen ontwikkeld worden met teksten, audio en video met individuele taken of in tweetallen of in groepen. Via Nestor (Brightspace) worden taken aangeboden. Van studenten wordt verwacht dat ze actief deelnemen om de leerdoelen van deze cursus te behalen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. W. Gombert
Docent(en) E.N.J.M. de Bot, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nederlands in gang – Methode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen B.de Boer, M. van der Kamp, B.Lijmbach 9789046905609 €  42,95
Zeeguu (online learning system for reading) License More details on obtaining a paid license will be provided in the first seminar. ca. €  12,00
Entreevoorwaarden Deze cursus is alleen voor beginners die de Nederlandse taal niet beheersen (Zie appendix 2 - CEFR Tabel 2: Self-assessment grid (with online interaction and mediation), page 152 in Common European Framework of Reference for languages: learning, teaching and assessment. Companion volume with new descriptors. Provisional edition. Council of Europe. September 2017)
Studenten die niet hebben deelgenomen aan de vorige cursus Nederlands 1a en die al Nederlands spreken, kunnen contact opnemen met chooseyourlanguage@rug.nl
Doelgroep ETC: Nederlands deel 1a moet zijn gevolgd en er moet voldaan zijn aan aanwezigheidsplicht en aan de eisen van de tentamendeelname.
In de taalvaardigheidsvakken is beperkte ruimte voor bijvakstudenten. Bijvakstudenten moeten zich aanmelden volgens de procedure zoals vermeld op https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/
Opmerkingen Inschrijfprodedure voor dit vak, zie https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/

80% aanwezigheidsplicht bij werkcolleges; waarneembare actieve deelname; aanhouden van deadlines, verplichte zelfstudie en huiswerk. Het eindcijfer van elk onderdeel taalvaardigheid mondeling en schriftelijk dient voldoende te zijn. Portfolio's moeten compleet zijn. Oefeningen en materiaal voor het maken van opdrachten worden via Nestor aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Nederlands Major en Keuzetaal) 1 semester II b keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Nederlands Major en Keuzetaal) 1 semester I b keuze
Ba Europese talen en culturen (vanaf cohort 2022)  (Major - verplichte taal naar keuze) 1 semester I b Majortaal Nederlands
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 1 semester II b keuzegroep