C&L 3: Toegepaste Literatuursociologie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU039B05
Vaknaam C&L 3: Toegepaste Literatuursociologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Cultuur en Literatuur 3: Toegepaste Literatuursociologie
Leerdoelen 1. Reflecteren op de methodes van toegepaste literatuursociologie;
2. De culturele representatie van marginale identiteiten analyseren aan de hand van de methodes van de empirische studie van literatuuur;
3. Algemene kennis tonen van de voornaamste representaties van marginaliteit in de Europese Cultuur en Literatuuur;
4. Communiceren over de voornaamste thema's en onvoldoende bestudeerde onderzoeksgebieden binnen de empirische literatuurwetenschappen, zowel individueel als in groepen;
5. Een eenvoudig ontwerp voor een empirische studie naar de literaire representatie van marginale identiteiten opzetten en uitvoeren;
6. Relevante secundaire literatuur vinden, interpreteren en toepassen;
7. De passende academische anotatiestijl toepassen.
Omschrijving Literatuur, en fictieve verbeelding in het bijzonder, speelt een belangrijke rol in de vormgeving van sociale processen. Doormiddel van fictieve verbeelding worden sociale normen voor ‘normaal’ en ‘afwijkend’ gedrag in het gedeelde bewustzijn opgenomen: noties als ‘crimineel’, ‘geestelijk gestoord’ en ‘immoreel’ staan niet vast, maar worden voortdurend opnieuw geuit en heronderhandeld in literaire weergaves van de samenleving. Tevens worden in fictionele weergaves ‘mogelijke werelden’ opgeroepen waarin alternatieve individuele en gemeenschappelijke levenspaden verhalenderwijs worden verkend en gewaardeerd. Deze rol van literatuur roept een reeks onderzoeksvragen op die in deze cursus aan bod zullen komen: wat is de invloed van literatuur in debatten over afwijkend gedrag? Hoe kunnen literatuur en fictionele verbeelding plannen voor de plek van het ‘abnormale’ beïnvloeden, en hoe verhoudt deze constructie zich tot de notie van het ‘vreemde’? Hoe kunnen deze effecten worden bestudeert en gemeten? Er zal met name aandacht worden besteed aan de rol van literatuur in het debat over criminaliteit en afwijking in het Europese migratiedebat. In de cursus zullen studenten methodes voor de empirische studie van het effect van literatuur toepassen in debatten, presentaties en geschreven opdrachten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm praktische oefening, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm essay, presentatie, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. K. Mierau
Docent(en) dr. J.F. Jansma ,Dr. C. Kirchmeier ,dr. K. Mierau
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
to be announced.
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de bachelor Europese Talen en Culturen, of de bachelor Kunst, Cultuur en Media (specialisatie Literatuurwetenschap).
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Profielvak) 2 semester I a keuzegroep
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 2 semester I a keuzegroep