Duits Plus 3b (C1)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU024B05
Vaknaam Duits Plus 3b (C1)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Duits
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Duits Plus 3b (C1)
Leerdoelen De student kan
- zonder veel inspanning tv-programma's en films begrijpen. (C1)
- langer betoog begrijpen, zelfs wanneer relaties slechts impliciet zijn. (C1)
- lange en complexe feitelijke, literaire en taalkundige teksten begrijpen en verschillende stijlen waarderen. (C1)
- zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken, gedetailleerde beschrijvingen geven en goed gestructureerde teksten schrijven over redelijk complexe onderwerpen. (B2+)
Omschrijving Geïntegreerde cursus taalverwerving Duits op zeer gevorderd niveau met aandacht voor receptieve en productieve mondelinge en schriftelijke vaardigheden. De nadruk in dit onderdeel ligt bij het professionaliseren van de mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden op een academisch niveau.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(2x 2 uur werkcollege)
Toetsvorm mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen
(schriftelijk tentamen 3 uur)
Vaksoort bachelor
Coördinator I.A. Menke-Bazhutkina, MA.
Docent(en) I.A. Menke-Bazhutkina, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lösungsschüssel für Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag, 2009.
Hilke Dreyer, Richard Schmitt 9783194072558 ca. €  12,00
Wissenschaftlich formulieren. Stefan Kühtz. 9783825250683 ca. €  15,00
Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen. Padeborn: UTB. 2007. Helga Esselborn-Krumbiegel. 9783825247324 ca. €  15,00
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag Hilke Dreyer, Richard Schmitt. 9783193072559 ca. €  32,00
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization.
Taalvaardigheid Duits Plus deel 3a moet zijn behaald.
Opmerkingen Het cijfer voor elk onderdeel taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk) dient voldoende te zijn. Portfolio's moeten compleet zijn. 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges, actieve deelname aan de colleges.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Duits Major en Keuzetaal) 2 semester II b keuzegroep
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Duits Major en Keuzetaal) 2 semester I b keuzegroep
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester II b keuzegroep