De erfenis van het modernisme

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LDX015M10
Vaknaam De erfenis van het modernisme
Niveau(s) master
Voertaal Duits
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam De erfenis van het modernisme
Leerdoelen Students will gain:
- Advanced knowledge of Modernist literary contexts (1),
- Advanced knowledge of literary, cultural and/or textual theories and methods connected to cross-references between literature, philosophy and science (2),
- The ability for abstract and analytical thinking and the synthesis of ideas in the fields of epistemology and the history of ideas (7),
- The ability to express themselves in a clear, well-structured manner incorporating the opinions or research of others (10),
- The ability to work with a high degree of autonomy in Modernism-related research (14),
- Advanced knowledge of the cultures and histories of the European continent in general, and of Germany and Austria in particular (25),
- The ability to read, interpret and compare texts from different genres and in different styles in German (26),
- The ability to express themselves orally and in written form in a variety of registers (formal, informal, specialist) in German (28).
Omschrijving Het begin van de 20e eeuw was een tijd van onrust in de Duitse maatschappij, cultuur en literatuur. Wetenschappelijke en technische revoluties evenals sociale transformatie gaan hand in hand met snelle paradigma verschuivingen in literatuur en kunst. Een fundamentele epistemologische en cognitieve crises werden gediagnosticeerd, met name wat betreft de ideeën en idealen van de mens zo als zij waen vastgeschreven door de Verlichting: Freud en anderen plaatsen vraagtekens bij het vermogen van het individu om te denken en rationeel te handelen; Nietzsche betwijfelt het vermogen van het individu om te communiceren met de wereld en Ernst Mach ontkent de definitie van individualiteit helemaal. Veel literaire teksten uit deze tijd getuigen van deze crises, uiten twijfels en verkennen nieuwe concepten van individualiteit, rationaliteit, en de taal zelf, waarvan vele een sterke en stralende effect hebben op het verdere verloop van de 20e eeuw.
In deze module zullen we cruciale literaire en theoretische teksten onderzoeken uit de periode van het naturalisme, de decadentie, en het expressionisme, en in het bijzonder over de betekenis van deze teksten voor de geschiedenis van de esthetiek tot vandaag.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
(3 uur werkcollege)
Toetsvorm essay, presentatie
Vaksoort master
Coördinator Dr. F.J. Lippert
Docent(en) Dr. F.J. Lippert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Rainer Maria Rilke 978-3150096260 ca. €  5,80
Bahnwärter Thiel Stuttgart: Reclam, 2001. Gerhart Hauptmann 978-3150066171 ca. €  3,00
Die Verwandlung Stuttgart: Reclam, 1995 of later. Franz Kafka 978-3150099005 ca. €  3,00
Lieutenant Gustl Stuttgart: Reclam, 2002. Arthur Schnitzler 978-3150181569 ca. €  3,00
Menschheitsdämmerung Hamburg: Rowohlt. Kurt Pinthus 978-3499450550 ca. €  9,99
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma verleend conform OER van de opleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 1 semester I verplicht
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (C1. European Literatures and Interculturality: Duits) 1 semester I verplicht