Ba-scriptie CIW met onderzoekswerkgroep

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX999B10
Vaknaam Ba-scriptie CIW met onderzoekswerkgroep
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ba-scriptie CIW met onderzoekswerkgroep
Leerdoelen 1. Binnen een specifiek vakinhoudelijk kader (deelgebied binnen CIW) onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren en verslag leggen. 2. Hierbij dient de student zelfstandig vaktheorie (afkomstig uit bachelorcolleges, aangevuld met enige theorie op het deelgebied) te beschrijven en toe te passen bij de analyse, dan wel op basis van analyses theorie te ontwikkelen. 3. De student gebruik methodologische kennis om kwantitatief of kwalitatief onderzoek op te zetten en uit te voeren.
Omschrijving Tijdens het college verrichten de deelnemers zelfstandig onder begeleiding van een docent onderzoek op het gebied van de CIW. Tijdens het collegedeel wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een probleemstelling, het opzetten en afbakenen van het onderzoek, het zoeken en verwerken van literatuur, het ontwikkelen van analyse-instrumenten en, indien van toepassing, het leren werken met methodologisch relevante dataverwerkingstechnieken en de daarvoor benodigde programmatuur, en aan een passende stijl van verslaglegging. Het individuele afrondende onderzoeksverslag geldt als Bachelor-scriptie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. V.M. Baaijen
Docent(en) dr. V.M. Baaijen , E. Darics, PhD. , J.D. de Sousa Graça, PhD. ,drs. H.C.W. Padmos ,dr. L. van Poppel ,Dr. J. Wildfeuer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
n.v.t.
Entreevoorwaarden Propedeuse CIW en het vak Methodologie CIW (LCX033B05) en Methodologie CIW:Practicum (LCX034B05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale track and Nederlandse track) 3 semester II verplicht